Chirgwin Consulting

Arkiv: november 2014

24 november, 2014

Kom igång med ert psykosociala arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöverket besökte under några oktoberveckor 2014, 1 700 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risker i den psykosociala arbetsmiljön. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbetsmiljöarbete på …
Läs mer…