Chirgwin Consulting

Hållbart och Hälsofrämjande ledarskap – utvecklingsprogram för chefer och ledare

Står ni inför att praktiskt arbeta med att utveckla er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Behöver ni verktyg och kunskap för att tillgodose kraven som ställs på er som arbetsgivare med den nya föreskriften AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö? Vi på Chirgwin Consulting AB kan hjälpa er. Läs mer här: Hållbart och hälsofrämjande ledarskap