Chirgwin Consulting

Hållbart och Hälsofrämjande ledarskap – utvecklingsprogram och coaching

Står ni inför att praktiskt arbeta med att utveckla er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Behöver ni verktyg och kunskap för att tillgodose kraven som ställs på er som arbetsgivare med den nya föreskriften AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö? Vi på Chirgwin Consulting AB kan hjälpa er!

Vi erbjuder program för att ge chefer och ledare fördjupad och breddad kunskap och verktyg för att hantera frågor avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta såväl i det vardagliga arbetet som under pågående verksamhetsutveckling. För utveckling av program för just er ta kontakt med Helene Chirgwin på helene@chirgwinconsulting.se eller ring 073-8262975