Chirgwin Consulting

GDPR

I och med införandet av dataskyddsförordningen GDPR den 25 maj ökar kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Därför vill vi på Chirgwin Consulting AB berätta om vår integritetspolicy. Som leverantör av tjänster inom individ- grupp och organisationsutveckling anser vi att det är av största vikt att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt. Vi tar därför integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar. I vårt arbete med att anpassa vår verksamhet till de nya lagkraven har en genomlysning gjorts av alla interna dokument och verksamheten i sin helhet. GDPR Chirgwin Consulting (1)