Chirgwin Consulting

Samarbetspartners

Vi samarbetar med ett flertal företag och konsulter. Detta innebär att vi kan åta oss större uppdrag som kräver fler resurser och kompetensområden än våra egna. Vid större projekt kan vi erbjuda skräddarsytt stöd till kund vid exempelvis organisationsförändringar, genomförande av omfattande utbildningsinsatser mm.

Ulrika Björk, Björk HR partner

Hemsida: https://www.bjorkhrpartner.se/

Specialiteter: Områden som rekrytering, löner, förhandlingar, rehabilitering/hälsa, arbetsmiljö, coachning och utbildning

Lasse Frisk, Organisationskonsult
Hemsida: www.lassefrisk.se
Specialitet: Coaching, Ledarskap, Pedagogik och Kommunikationsträning.

Lena Hammarbäck, Leg psykolog/organisationskonsult
Vindrosen Konsult AB
Hemsida: www.arbetslivspsykologen.com
Specialitet: Organisations- lednings och grupputveckling, Psykosocial arbetsmiljö. Stresshantering. coaching och handledning.

Kerstin Karlsson, Arbetsmiljöingenjör
Arbing AB
Hemsida: www.arbetsmiljoingenjoren.se
Specialitet: Arbetsmiljöutbildningar, Riskbedömningar, Skyddskommittéarbete, Mätningar, Systematiskt arbetsmiljöarbete

Catharina Rehnström, Ergonom, coach och arbetsmiljöexpert
Nyckelringen AB
Hemsida: www.nyckelringen.se
Specialitet: Arbetsmiljö-, personalutvecklings- och rehabiliteringsfrågor samt arbetslivscoaching för anställda.

Will Thomas, vd för The Institute of Educational Coaching och huvudcoach i West Sussex Local Authority Coaching Project, England
Mail: willthomas@visionforlearning.co.uk
Hemsida: http://instituteofeducationalcoaching.co.uk/, www.visionforlearning.co.uk

Shaun Hughes, senior lecturer vid the Centre for Leadership and Management and Post Compulsory Education vid Worcester Universi­ty i England
Mail: sh52@talktalk.net