Chirgwin Consulting

Tjänster

I vårt utbud ingår olika tjänster som skapar förutsättningar för en god och kreativ arbetsmiljö. Våra insatser skräddarsys för att passa era behov och önskemål. Tjänster vi erbjuder är inom områdena:

  • organisations-, lednings- och grupputveckling
  • föreläsningar och workshops
  • coaching/mentoring/handledning
  • hantering av problem och konflikter
  • utredningar, kartläggningar och organisationsöversyner
  • organisatorisk och social arbetsmiljö