Chirgwin Consulting

Coaching/mentoring/handledning

Vi erbjuder coaching/mentoring/handledning:

  • För chefen
  • För medarbetaren
  • För gruppen