Chirgwin Consulting

Föreläsningar och workshops

Vi genomför skräddarsydda föreläsningsinsatser och workshops, inom våra kompetensområden t ex.

 • Utbildningar i organisations-, verksamhets- och förändringskunskap t ex
  • Företagskultur och värderingar
  • Förändringsarbete
  • Arbetsgruppens psykologi och sociala processer
  • Förtroendefullt samarbete och kommunikation
  • Hållbart och hälsofrämjande ledarskap
 • Stress
 • Konflikthantering
 • Kränkande särbehandling
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Mm. Mm