Chirgwin Consulting

Problem och konflikthantering

Vi kan hjälpa till med:

  • Coaching/handledning för chefen angående svåra personalfrågor
  • Konflikthantering och samarbetsproblem
  • Vara stöd och hjälp i att hantera ärenden kring mobbning och kränkande särbehandling
  • Utbildning i konflikthantering för skyddsombud och chefer