Chirgwin Consulting

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi genomför kartläggningar i olika sammanhang och kan erbjuda:

 • Arbetsmiljökartläggningar
  • SMC profiler, stress-, arbetsmiljö-, verksamhets- och ledarskapsprofiler
  • SLOT (se www.slot.se)
 • Intervjustudier
 • Organisationsöversyn
 • Risk och konsekvensanalyser
 • Utredning av kränkande särbehandling
 • Utbildningar för chefer, skyddsombud och medarbetare
 • Utveckling av den hälsosamma arbetsplatsen
 • Stöd vid nedskärningar och omorganisationer