Chirgwin Consulting

Med vår bok ”Putting Art to Work” vill vi visa hur konst och arbete med bilder kan användas som verktyg för positiv förändring i arbetslivet. De 31 workshops som ingår i boken är skräddarsydda för att stödja utveckling av individer, grupper och organisationer.

Boken riktar sig till alla som arbetar med lärande och utveckling i arbetslivet som t ex lärare, organisationskonsulter, psykologer, coacher, terapeuter, socialarbetare, chefer och ledare mfl. Att använda sig av våra workshops är ett spännande och roligt arbetssätt för att främja och stödja förändring och utveckling i arbetslivet.

Vill du ta del av några recensioner som boken fått läs här: Kirkus review,  CLARION REVIEW , Blue ink review 4 inspiring new books.

För att läsa mer och för att beställa ”Putting Art to Work” besök bokens hemsida via denna länk:  www.puttingarttowork.com

Vår bok Putting Art to Work