Chirgwin Consulting

Om Chirgwin Consulting

Helene Chirgwin driver företaget Consulting AB, ett företag som specialiserat sig på lärande, utveckling och förändring i arbetslivet.

Helene Chirgwin är personalvetare, organisations-konsult och ICF Coach med filosofie magister-examen, från programmet för personal och arbetsvetenskap, Linköping Universitet. Helene har tidigare arbetat som personalsekreterare inom kommunal verksamhet, arbetslivskonsult och beteendevetare inom företagshälsovården och är sedan 2005 verksam som organisationskonsult och coach i det egna företaget Chirgwin Consulting AB. Helene har skräddarsytt utvecklingsinsatser för ett flertal organisationer och företag och har specialiserat sig på och håller även föreläsningar inom organisations- lednings- och grupputveckling, ledarskapscoaching, psykosocial arbetsmiljö och konflikthantering.  Se Helenes CV här: Helene Chirgwin Chirgwin Consulting AB

EMCC - European Mentoring & Coaching Council

Chirgwin Consulting AB är medlemmar i European Mentoring & Coaching Council (EMCC). EMCC är en öppen organisation som bildades i England 1992 och som strävar efter att samla alla som på olika sätt arbetar med mentorskap och coaching och som är intresserade av att verka för branschens kvalitet och utveckling. EMCC är en oberoende, opartisk och icke vinstdrivande organisation som hävdar uppfattningen att mentorskap och coachning är en professionell yrkesutövning och att alla som köper dessa tjänster ska kunna förvänta sig professionell yrkesutövning från utövande mentorer och coacher i Europa.