Chirgwin Consulting

Organisations- lednings och grupputveckling

Vi erbjuder:

Organisationsutveckling

 • Organisationsdiagnoser, t ex SMC`s Arbetsmiljöprofil – Verksamhetsprofil- Stressprofil – Ledarskapsprofil (www.winmar.se)  och SLOT – metod (www.slot.se )
 • Företagskultur och implementering av värderingar
 • Medverkan i förändrings- och organisationsutvecklingsprojekt
 • Utbildningar i organisations-, verksamhets- och förändringskunskap
 • Workshopledning - Storgruppsmetodik och workshopledning
 • Kompetensinventeringar

Ledarutveckling

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Hållbart och Hälsosamt ledarskap
 • Ledarskapets konst (se under rubrik kurser)
 • Ledarskapsprofilen – SMC profil se www.winmar.se
 • Effektivare möten
 • Chefens verktygslåda – kreativa verktyg för utveckling och förändring

Grupputveckling

 • Grupputveckling & Teambuildning
 • Effektiva arbetsprocesser
 • Workshops kring förtroendefullt samarbete och kommunikation
 • Workshopledning - Storgruppsmetodik och workshopledning